20 Godina Konvertibilne Marke
Motiv: ”20 godina konvertibilne marke”
Nominala: 1,50 KM
Autor: Tamer Lučarević
Datum izdavanja: 22.06.2018
Broj maraka u tabaku: 10