75 Godina Od Osnivanja Pravnog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu – FDC

Motiv: 75 godina od osnivanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – FDC
Nominalna vrijednost: 4,70 KM
Datum izdavanja: 23.08.2021.godine
Tiraž: 150 kom.
Autor: Tamer Lučarević

Kupi