275 Godina Od Rođenja Francisca Goye (1746-1828)

Motiv: 275 godina od rođenja Francisca Goye (1746-1828)
Nominalna vrijednost: 2,50 KM
Broj maraka u bloku: 1 marka
Datum izdavanja: 30.03.2021. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Tamer Lučarević

Kupi