350 Godina Od Smrti Rembrandta Van Rijna

Motiv :“350 godina od smrti Rembrandta van Rijna”
Nominalna vrijednost: 1,50 KM
Broj maraka u bloku: 1
Datum izdavanja: 04.10.2019.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Sunita Hamzić

Kupi