50 Godina Akademije Likovnih Umjetnosti Univerzitet U Sarajevu – FDC

Motiv: 50 godina Akademije likovnih umjetnosti Univerzitet u Sarajevu – FDC
Nominalna vrijednost: 3,00 KM
Datum izdavanja: 31.10.2022. godine
Tiraž: 150
Autor: Anja Stergar