50 Godina Akademije Likovnih Umjetnosti Univerzitet U Sarajevu

Motiv: 50 godina Akademije likovnih umjetnosti Univerzitet u Sarajevu
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 31.10.2022. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Anja Stergar

Kupi