50 Godina Ragbi Kluba “Čelik” Zenica

Motiv: 50 godina Ragbi kluba “Čelik” Zenica
Nominalna vrijednost: 1,00 KM
Broj maraka u tabaku: 8+vinjeta
Datum izdavanja: 08.03.2022. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Anida Letić-Sikirić/Sunita Hamzić

Kupi