“500 Godina Od Smrti Leonarda Da Vincia (1452-1519)”

Motiv: “500 godina od smrti Leonarda da Vincia (1452-1519)”
Autor: Sunita Hamzić
Nominalna vrijednost: 2,50 KM
Datum izdavanja: 30.04.2019. godine
Broj maraka u bloku: 1
Tiraž: 10.000

Kupi