800fbd51297d9f0508ba8ceaf854c328 600×600
800fbd51297d9f0508ba8ceaf854c328 600×600
Ferrari
800fbd51297d9f0508ba8ceaf854c328 600×600 Ferrari

Nominala: 0,40 KM ; 0,60 KM ; 1,30 KM ; 1,70 KM
Autor:
Datum izdavanja: 20.06.2001
Broj maraka u tabaku: 8 (dvije serije po 4 marke)

Kupi