Drevne Poštanske Rute – Karnet

Motiv: “Drevne poštanske rute”
Nominalna vrijednost: 15,00 KM (6 x 2,50 KM)
Datum izdavanja: 08.05.2020. godine
Tiraž karneta: 8.000 komada (48.000 komada maraka)
Broj maraka u karnetu: 6 (3×2)
Autor: Tamer Lučarević

Kupi