Gljive: “Prosenjak (Hydnum Repandum) I Blagva (Amanita Caesarea)”

Motiv: “Prosenjak (Hydnum repandum) i Blagva (Amanita caesarea)”
Nominalna vrijednost: 2,50 KM (1,00 KM +1,50 KM)
Broj maraka ubloku: 2 (1+1)
Datum izdavanja: 03.02.2020.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Tamer Lučarević