JU Centar Za Slušnu I Govornu Rehabilitaciju Sarajevo – FDC

Motiv: JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo – FDC
Nominalna vrijednost: 2,90 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 07.10.2022. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Tamer Lučarević

Kupi