JU Centar Za Slušnu I Govornu Rehabilitaciju Sarajevo

Motiv: JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Nominalna vrijednost: 0,90 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 07.10.2022. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Tamer Lučarević

Kupi