Karnet – Flora

Motiv: Karnet – Flora
Nominalna vrijednost: 19,20 (6×3,20) KM
Broj maraka u karnetu: 6
Datum izdavanja: 05.06.2023. godine
Tiraž karneta: 8.000 komada
Autor: Tamer Lučarević/Elvedin Šabanović

Kupi