Konjički Sport

Motiv: “Konjički sport”
Nominalna vrijednost: 1,50 KM
Broj maraka u tabaku:10
Datum izdavanja: 23.07.2021.godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Alen Hadžiabdić/KK”Pegasos”

Kupi