Lukomir

Motiv: Lukomir
Nominalna vrijednost: 1,50 KM
Broj maraka u tabaku: 9
Datum izdavanja: 25.09.2020. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: Sead Šašivarević