Mekousna Pastrmka (Salmo Obtusirostris (Heckel, 1851) I Žuti Lokvanj (Nuphar Lutea (L.) Sm.) – Blok

Motiv: Mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris (Heckel, 1851) i Žuti lokvanj (Nuphar lutea (L.) Sm.) – blok
Nominalna vrijednost: 6,40 KM (2 x 3,20 KM)
Datum izdavanja: 09.05.2024. godine
Tiraž bloka: 20.000 09komada
Autori: Tamer Lučarević/Silvio Kujundžić i Tamer Lučarević/Safija Boškailo

Kupi