Mekousna Pastrmka (Salmo Obtusirostris (Heckel, 1851) I Žuti Lokvanj (Nuphar Lutea (L.) Sm.) – Karnet

Motiv: Mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris (Heckel, 1851) i Žuti lokvanj (Nuphar lutea (L.) Sm.) – karnet
Nominalna vrijednost: 19,20 KM (6 x 3,20 KM)
Broj maraka u karnetu: 6 (3 serije x 2)
Datum izdavanja: 09.05.2024. godine
Tiraž tabaka: 8.000 (48.000 komada maraka)
Autori: Tamer Lučarević/Silvio Kujundžić i Tamer Lučarević/Safija Boškailo