Mekousna Pastrmka (Salmo Obtusirostris (Heckel, 1851) I Žuti Lokvanj (Nuphar Lutea (L.) Sm.) – Serija

Motiv: ”Mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris (Heckel, 1851) i Žuti lokvanj (Nuphar lutea (L.) Sm.) – serija
Nominalna vrijednost: 6,40 KM (2 x 3,20 KM)
Datum izdavanja: 09.05.2024. godine
Tiraž serije: 40.000 (2×20.000) komada
Autori: Tamer Lučarević/Silvio Kujundžić i Tamer Lučarević/Safija Boškailo

Kupi