Mekousna Pastrmka (Salmo Obtusirostris (Heckel, 1851) I Žuti Lokvanj (Nuphar Lutea (L.) Sm.) – Tabak

Motiv: Mekousna pastrmka (Salmo obtusirostris (Heckel, 1851) i Žuti lokvanj (Nuphar lutea (L.) Sm.) – tabak
Nominalna vrijednost: 32,40 KM (10 x 3,20 KM)
Broj maraka u tabaku: 10 (5 serije x 2)
Datum izdavanja: 09.05.2024. godine
Tiraž tabaka: 40.000 (2×20.000) komada
Autori: Tamer Lučarević/Silvio Kujundžić i Tamer Lučarević/Safija Boškailo