Mir-najveća Vrijednost čovječanstva

Motiv: ”Mir- najveća vrijednost čovječanstva”
Nominalna vrijednost : 3,20 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 09.05.2023. godine
Tiraž marke: 20.000
Autor: Linda Bos/ Runa Egilsdottir

Kupi