Morska Fauna – Konjic

Motiv: Morska fauna – konjic
Datum izdavanja: 27.11.2012.
Autor: Abdulah Branković
Nominalna vrijednost: 0,70 KM
Broj maraka u tabaku: 10