Muzički Paviljon U Sarajevskom Parku “Atmejdan”

Tema – motiv: Muzički paviljon u sarajevskom parku “Atmejdan”
Datum objave: 10.12.2019.
Nominala: 1,10 KM
Autor: A. Branković
Broj maraka u tabaku: 50