Planinska ševa I Vivak – Karnet
Motiv:  “Ptice – Planinska ševa i Vivak”
Nominalna vrijednost:  15,00 KM  (6 x 2,50 KM)
Datum izdavanja:  09.05.2019. godine
Tiraž karneta:  8.000 komada  (48.000 komada maraka)
Broj  maraka u karnetu:  6 (3×2)
Autor:  Tamer Lučarević