Planinska ševa I Vivak – Tabak
Motiv:  “Ptice – Planinska ševa i Vivak”
Nominalna vrijednost:  25,00 KM  (10x 2,50 KM)
Datum izdavanja:  09.05.2019. godine
Broj  maraka u tabaku(5×2)
Autor:  Tamer Lučarević