Pošta Za Planetu – FDC

Motiv: Pošta za planetu – FDC
Nominalna vrijednost: 5.00 KM
Broj maraka u tabaku: 10
Datum izdavanja: 07.10.2022. godine
Tiraž marke: 10.000
Autor: UPU

Kupi