Prosenjak (Hydnum Repandum) I Blagva (Amanita Caesarea) – FDC

Motiv: Prosenjak (Hydnum repandum) i Blagva (Amanita caesarea) – FDC
Nominalna vrijednost: 4,50 KM
Datum izdavanja: 03.02.2020.godine
Autor: Tamer Lučarević03