2233ea3ad45cb844bdca651a26034629 600×600
2233ea3ad45cb844bdca651a26034629 600×600
Stari Zanati
2233ea3ad45cb844bdca651a26034629 600×600 Stari Zanati

Nominala: 0,80 KM ; 1,10 KM ; 1,20 KM ; 1,30 KM
Autor: N. Šehić / M. Dželatović
Datum izdavanja: 10.10.2002
Broj maraka u tabaku: Blok od 4 marke

Kupi