99188b7aa4c0ce1099cc1f5ad9169e25 600×600
99188b7aa4c0ce1099cc1f5ad9169e25 600×600
Ah 1
99188b7aa4c0ce1099cc1f5ad9169e25 600×600 Ah 1

Nominala: 1,10 KM
Autor: N. Stojanović / M. Ibrahimpašić
Datum izdavanja: 29.10.1999
Broj maraka u tabaku: 20

Kupi