Ugrožena Nacionalna Divljač – Ris, Divokoza (blok)

Motiv: Ugrožena nacionalna divljač – ris, divokoza (blok)
Nominalna vrijednost: 5,00 KM
Broj maraka u tabaku:10 (serija od dvije nominale)
Datum izdavanja: 07.05.2021. godine
Tiraž marke: 20.000 komada
Autor: Tamer Lučarević

Kupi