Ugrožena Nacionalna Divljač – Ris, Divokoza (tabak)

Motiv: Ugrožena nacionalna divljač – ris, divokoza (tabak)
Nominalna vrijednost: 25,00 KM
Broj maraka u tabaku: 10 (5×2)
Datum izdavanja: 07.05.2021. godine
Autor: Tamer Lučarević