Vilsonovo šetalište

Motiv: “Vilsonovo šetalište”
Nominalna vrijednost: 0,90 KM
Broj maraka u tabaku: 50
Datum izdavanja: 12.09.2019.godine
Tiraž marke: 500.000
Autor: Sunita Hamzić

Kupi