Motiv: Vodopad na rijeci Blihi ‘’Blihin skok’’
Nominala: 0,90 KM
Autor: Samir Sinanović
Datum izdavanja: 28.03.2019
Broj maraka u tabaku: 10
Tiraž: 10.000

Kupi