231e983939754a7791b0a87f0f94b479 600×600
231e983939754a7791b0a87f0f94b479 600×600
FDC Parne Lokomotive020
231e983939754a7791b0a87f0f94b479 600×600 FDC Parne Lokomotive020

Nominala: 1,00 KM + 1,50 KM
Autor: Tamer Lučarević / Dževad Hodžić
Datum izdavanja: 29.05.2012
Broj maraka u tabaku: 2 marke u bloku

Kupi