IMG 2361
IMG 2361
IMG 2375
Ddd
IMG 2327
IMG 2310
IMG 2361 IMG 2375 Ddd IMG 2327 IMG 2310

U sklopu zajedničkog projekta BH Pošte i Fonda za zaštitu okoliša FBiH danas u Sarajevu svečano su predstavljena četiri nova hibridna automobila koja će ubuduće, uz manje zagađenje zraka, služiti za dostavu pošiljki. Također, u toku je i postupak nabavke tri bicikla na električni pogon za poštare BH Pošte. Sporazum su svečano potpisali direktor Fonda za zaštitu okoliša FBiH Fuad Čibukčić i generalni direktor BH Pošte Mirsad Mujić.

Ovom prilikom istaknuto je da hibridna vozila marke „Toyota“ ne zagađuju okolinu budući da do 60 kilometara na sat koriste isključivo elektromotor. Pored manjeg zagađenja zraka, ova vozila zajedno sa biciklima i motociklima na električni pogon omogućit će i značajne finansijske uštede. Vozila su dizajnirana kako bi na ulici privlačila značajnu pažnju i time u društvu promicala ideju o prednostima korištenja ekološki prihvatljivijih automobila.

– Povod za današnji sastanak je odabir Fonda za zaštitu okoliša FBiH da se dodijele sredstva “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo za njihov Projekat nabavke i korištenja ekološki prihvatljivih vozila za potrebe BH Pošte s ciljem povećanja efikasnosti u radu i ostvarenja ušteda, ali i zaštite životne sredine, što je osnovni cilj Fonda. Opredjeljenje BH Pošte za nabavku hibridnih vozila, bicikala i motocikala na električni pogon otvara nam put za još širu upotrebu ove vrste vozila. Sretan sam što je BH Pošta, kao društveno odgovorna kompanija, na čelu sa generalnim direktorom Mirsadom Mujićem prva kompanija u BiH koja intenzivno uvodi hibridna i električna vozila u tehnološkom i dostavnom procesu, što je danas svjetski trend u poslovanju- rekao je Čibukčić.

On je dodao da je ovo dobra prilika da se pozovu i druge domaće firme posebno javna preduzeća da krenu ovim putem kako bi dali doprinos u zaštiti okoliša i smanjenju emisije štetnih čestica u zraku.

Mirsad Mujić, generalni direktor “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, zahvalio je Fondu za zaštitu okoliša FBiH, na čelu sa direktorom Čibukčićem, na podršci da se nabave hibridna i električna vozila i time doprinese zaštiti životne sredine.

– Sa upotrebom ove vrste vozila povećat ćemo našu efikasnost i ostvariti značajne uštede jer BH Pošta, u svom procesu rada koristi i raspolaže sa velikim brojem dostavnih i transportnih vozila. Ostvareni prihodi u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu pokazali su da BH Pošta, po prvi put, pozitivno posluje od svoje osnovne poštanske djelatnosti tako da ćemo i u budućnosti raditi na ovakvim i sličnim projektima od šireg društvenog značaja, u skladu sa evropskim i svjetskim standardima. Očekujemo i računamo na podršku Fonda i u realizaciji budućih projekata – istakao je Mujić.

Ovom prilikom direktori Čibukčić i Mujić obišli su prostorije Glavnog poštanskog centra BH Pošte u Sarajevu kako bi se uvjerili u veoma ograničene kapacitete ovog objekta. Tokom obilaska posebno su istaknuti teški uvjeti rada zaposlenih u ovom centru budući da se broj pošiljki svakodnevno povećava. Prostor za tehnološki rad, sortiranje, preradu i distribuciju pošiljaka, hibridna pošta i pošta carinjenja je skučen, neuslovan i neklimatiziran što izaziva usporen proces rada.

Neuslovnost prostora je posebno došla do izražaja u posljednje vrijeme sa drastičnim povećanjem broja pošiljki i sve češćom kupovinom putem interneta. Zaključak je da se što hitnije mora pronaći adekvatno rješenje kako bi se uslovi rada poboljšali, na zadovoljstvo BH Pošte, ali i njenih korisnika koji očekuju brzu i kvalitetnu uslugu.

Osim Čibukčića i Mujića, današnjem sastanku u Generalnoj direkciji BH Pošte u Sarajevu prisustvovali su i članovi Uprave BH Pošte, izvršna direktorica Sektora za ekonomsko – finansijske poslove Jasmina Trgo i izvršni direktor Sektora za poštanski saobraćaj Neziran Đogo.