Turalibegova
Turalibegova
Turalibegova

Danas je u promet puštena poštanska marka sa motivom kulturno-historijskog naslijeđa, jubilej „450 godina Gazi Turali-begov vakuf”. Marka je odštampana u 400.000 primjeraka, a broj maraka u tabaku je 50. Nominalna vrijednost marke je 1,10 KM, a autor je Eldar Halilović.

Turali-beg je podigao niz objekata u Tuzli i uvakufio ih za održavanje džamije. On se iz tog razloga smatra začetnikom razvoja urbane Tuzle. Pretpostavlja se da je bio rodom iz Tuzle, a vršio je visoku dužnost sandžak-bega u Smederevskom, Sremskom i Zvorničkom sandžaku. On je kao javno dobro izgradio, utemeljio i dao na korištenje: džamiju (koja je proglašena nacionalnim spomenikom i motiv je ovog izdanja), 38 dućana, jednu četvrtinu ukupnih izvora slane vode, han, hamam, preko 750 dunuma zemlje, 300.000 akči. Pored Tuzle, Gazi Turali-beg je ostavio brojne vakufe u Sarajevu, Foči, Čajniču, Prači, zatim Novom Pazaru, Čačku i Iloku. Vakufnama Turali-bega sačuvana je u originalu i danas je dostupna i na našem jeziku.

Sva izdanja poštanskih maraka BH Pošte od 1995. godine do danas, možete pronaći na: https://postshop.posta.ba/