12.04,1
12.04,1 12.04.2 12.04.3 12.04.4

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, “Pošte Srpske” AD Banja Luka, “Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar, JP “Pošta Srbije” Beograd i “Pošta Crne Gore” AD Podgorica potpisali su danas u Mostaru Sporazum o razmjeni otkupnih poštanskih pošiljaka – PostPak.

Riječ je o Sporazumu kojim se regulišu međusobni odnosi, kriteriji i cijene razmjene otkupnih PostPak poštanskih pošiljaka između navedenih poštanskih operatera.

PostPak je nova usluga u regiji koja otvara granice i daje mogućnost slanja prekograničnih otkupnih pošiljaka, koje mogu sadržavati robu i dokumente, a uručuju se primatelju uz naplatu otkupnog iznosa. To je adresirana međunarodna poštanska pošiljka mase do 30 kg, za koju se pošiljatelju daje potvrda o primitku pošiljke, a uručuje se primatelju uz potpis i naplatu otkupnog iznosa u korist pošiljatelja.

Bitno je istaći da se poštanske pošiljke PostPak predaju uz posebnu poštansku uslugu “Otkupna pošiljka”, te se tako i posebno obilježavaju.

Cilj ovog Sporazuma je, između ostalog, sprečavanje dodatnih terminalnih i tranzitnih troškova za ovu vrstu pošiljke. Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme, a sa primjenom će početi polovinom 2018. godine.

Podsjećamo, Sporazum je potpisan u okviru 21. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru na kojem su se predstavila sva tri bosanskohercegovačka poštanska operatera.

Predstavnici sva tri domaća poštanska operatera učestvovali su i na konferenciji “Izazovi digitalnog doba – Jesmo li spremni?” čiji je organizator Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, a koja je takođe bila u sklopu privrednog mostarskog sajma.