Australiaa 1
Australiaa 1
Australiaa 1

Ovlašteni poštanski operater Australije obavijestio nas je o izmjenama u vezi sa postupkom sa nedozvoljenim pošiljkama.

Pošiljke koje su popraćene lažnim carinskim deklaracijama ili sadrže uslovno dozvoljene predmete, a ukoliko ti uslovi nisu zadovoljeni (npr. ne postoji uvozna dozvola), neće biti prihvaćeni od strane Pošte Australije.

S tim u vezi sa ovakvim predmetima će se postupiti u skladu sa unutrašnjim propisima i članom 19.8 Konvencije Svjetskog poštanskog saveza.

Naime, prema australijskim propisima uslovno dozvoljeni predmeti kao što su sjemena ili drugi biljni dijelovi, minerali ili biološke tvari moraju zadovoljiti zahtjeve za uvoz i moraju imati propisnu uvoznu dozvolu prije njihovog prispjeća na teritoriju Australije.