PostNet i PostCash

SPISAK POŠTA - POSTNET i POSTCASH
CP SARAJEVO
71101 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Centar
71103 Sarajevo Maršala Tita 12 Centar
71104 Sarajevo Ćemaluša bb Centar
71108 Sarajevo Višnjik 40 Centar
71109 Sarajevo Vrbanja 1 SCC Centar
71120 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Novo Sarajevo
71121 Sarajevo Ložionička 16 Novo Sarajevo
71122 Sarajevo Put života  Novo Sarajevo
71123 Sarajevo Grbavička 1 Novo Sarajevo
71124 Sarajevo Behdžeta Mutevelića do broja 2c Novo Sarajevo
71125 Sarajevo Džemala Bijedića 37 Novo Sarajevo
71140 Sarajevo Safvet bega Bašagića bb Stari Grad 
71141 Sarajevo Ćurčiluk mali 2 Stari Grad 
71145 Sarajevo Bistrik do br. 41 Stari Grad 
71160 Sarajevo Trg solidarnosti bb Novi Grad
71162 Sarajevo Safeta Hadžića  107 Novi Grad
71164 Sarajevo Džemala Bijedića 160 Novi Grad
71165 Sarajevo Trg grada Pratoa br. 10 Novi Grad
71166 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-A 17 Novi Grad
71167 Sarajevo Bulevar branilaca Dobrinje bb Novi Grad
71168 Sarajevo TC Otoka Novi Grad
71210 Ilidža Rustempašina 13 Ilidža
71211 Sarajevo Kurta Schorka 36 Ilidža
71212 Hrasnica  Halid bega Hrasnice 8 Ilidža
71215 Blažuj Mali Kiseljak 15 Ilidža
71218 Sokolović Kolonija  Umihane Čuvidine bb Ilidža
71240 Hadžići Hadželi 116 Hadžići
71320 Vogošća Jošanička 32 Vogošća
71322 Hotonj Hotonj bb Vogošća
71380 Ilijaš Bogumilska 4 Ilijaš
71381 Stari Ilijaš Stari Ilijaš br. 120 Ilijaš
CP TUZLA
74207 Klokotnica Klokotnica Centar Doboj-Istok
75101 Tuzla Aleja Alije Izetbegovića 29 Tuzla
75104 Tuzla A. Herijevića 10 Tuzla
75246 Čelić Alije Izetbegovića 64 Čelić
75260 Kalesija Žrtava genocida u Srebrenici bb Kalesija
75268 Rainci Gornji MZ-Centar Kalesija
75270 Živinice Alije Izetbegovića 16 Živinice
75280 Kladanj Patriotske lige 1 Kladanj
75290 Banovići Alije Dostovića 3 Banovići
75300 Lukavac Kule bb Lukavac
75320 Gračanica M.Vehabi ef.Šemsekadića 28 Gračanica
75350 Srebrenik Kulina bana bb Srebrenik
75411 Sapna Centar Sapna
75414 Teočak Krstac bb Teočak
76120 Brčko Bulevar mira 4 Brčko
76250 Gradačac H.K.Gradaščevića 23 Gradačac
CP ZENICA
71300 Visoko Čaršijska 75 Visoko
71305 Donje Moštre Donje Moštre bb Visoko
71330 Vareš Put mira 15, O-4 Vareš
71340 Olovo H.kapet.Gradaščevića bb Olovo
71370 Breza Hasana Kjafije 6 Breza
72101 Zenica Masarikova 46 Zenica
72102 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica
72106 Zenica Londža 83 Zenica
72212 Nemila Patriotske lige 49 Zenica
72220 Zavidovići Patriotske lige bb Zavidovići
72227 Vozuća Vozuća bb Zavidovići
72233 Begov Han Begov Han bb Žepče
72240 Kakanj Alije Izetbegovića 44 Kakanj
74203 Matuzići Matuzići bb Doboj-Jug
74250 Maglaj S. Omerovića - Cara 8 Maglaj
74260 Tešanj Trg Alije Izetbegovića bb Tešanj
74264 Jelah Trg branilaca BiH bb Tešanj
CP BIHAĆ
77101 Bihać Bosanska 3 Bihać
77105 Bihać Ozimice II Bihać
77106 Bihać Bihaćkih branitelja 61 Bihać
77206 Kulen Vakuf Trg žrtava fašizma 12.juna Bihać
77207 Velika Gata Patriotske lige 4 Bihać
77208 Izačić Izačić bb Bihać
77209 Pokoj Jablanska Bihać
77220 Cazin Trg zlatnih ljiljana bb Cazin
77224 Stijena Stijena bb Cazin
77225 T. Raštela Tržačka raštela 37 Cazin
77226 Ćoralići Križ Cazin
77227 Pećigrad Pećigrad bb Cazin
77228 Ostrožac Ostrožac bb Cazin
77230 Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Velika Kladuša
77231 Vrnograč Vrnograč bb Velika Kladuša
77233 Todorovo Todorovo bb Velika Kladuša
77235 Mala Kladuša Mala Kladuša bb Velika Kladuša
77240 Bosanska Krupa Trg oslobođenja 1 Bosanska Krupa
77241 Jezerski Jezerski bb Bosanska Krupa
77244 Otoka Čaršija bb Bosanska Krupa
77245 Bužim 505. Viteške brigade Bužim
77250 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Bosanski Petrovac
77253 Krnjeuša Krnjeuša Bosanski Petrovac
79260 Sanski Most Banjalučka 2 Sanski Most
79262 Vrhpolje Vrhpolje bb Sanski Most
79267 Lušci Palanka Cvije Kukolja 1 Sanski Most
79280 Ključ Kulina bana 11 Ključ
79285 Sanica Gornja Emira Vučkića bb Ključ
CP TRAVNIK
70202 Vinac Vinac bb Jajce
70220 Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Donji Vakuf
70230 Bugojno Nugle II Bugojno
70240 Gornji Vakuf Javič bb Gornji Vakuf
71270 Fojnica Doktora Raljevića bb Fojnica
72251 Stari Vitez Branilaca Starog Viteza bb Stari Vitez
72264 Kaćuni Kaćuni bb Busovača
72270 Travnik Prnjavor 11 Travnik
72274 Travnik Bosanska 128 Travnik
72283 Turbe Bosanska bb Travnik
72290 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Novi Travnik
CP MOSTAR
88103 Mostar Tekija bb Mostar
88104 Mostar Braće Fejića bb Mostar
88108 Mostar Maršala Tita 50a Mostar
88110 Mostar Oneščukova b.b Mostar
88113 Vrapčići Vrapčići bb Mostar
88201 Blagaj Ulica Branilaca Bosne b.b Mostar
88208 Potoci Potoci bb Mostar
88400 Konjic Maršala Tita bb Konjic
88404 Čelebići Čelebići bb Konjic
88420 Jablanica Pere Bilića 54 Jablanica
CP GORAŽDE
73101 Goražde Ferida Dizdarevića 3 Goražde
73250 Ustikolina Omladinska bb Foča-Ustikolina
73290 Prača Himze Sablje br.33 Pale-Prača