Saobraćajni 4
Saobraćajni 4
Saobraćajni 3
Saobraćajni 2
Saobraćajni 4 Saobraćajni 3 Saobraćajni 2

BH Pošta i Fakultet za saobraćaj i komunikacije Sarajevo potpisali su danas Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji. Uspostavljanje saradnje temelji se na srodnosti osnovne djelatnosti „JP BH Pošta” i studijskih programa Fakulteta čiji studenti stiču specijalizovana zvanja u oblasti poštanske tehnologije.

BH Pošta će na osnovu ovog Sporazuma moći pružiti priliku studentima da steknu praksu i da se edukuju kako bi svoje vještine i kompetencije mogli razvijati, a sve sa ciljem veće konkurentnosti na tržištu rada.

V.d. generalni direktor Adis Šehić je izrazio zadovoljstvo što će BH Pošta biti stručna platforma studentima u njihovom usavršavanju.
„Jedni drugima trebamo, zato ovu saradnju doživljavam kao veliku mogućnost da se razvijamo zajedničkim snagama, uzajamnim podržavanjem, s jedne strane pošte kao kompleksnog tehnološkog i uslužnog giganta, a s druge strane, mladosti, novih ideja i znanja. Nadam se da će ova saradnja izroditi mnoge dobre projekte, usklađene sa potrebama i jednih i drugih, a najviše zbog toga što smo opredijeljeni potaknuti obrazovanje mladih, sticanje prakse i njihovo zapošljavanje” – istakao je Šehić.

Dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, prof. dr. Amel Kosovac Sporazum je okarakterisao kao dijeljenje povjerenja između dvije institucije, a sve sa ciljem podrške najperspektivnijim kadrovima i inžinjerima iz oblasti saobraćaja i komunikacija.
„BH Pošta je stavljanjem na raspolaganje svojih kapaciteta učinila veliki korak za naše studente i fakultet. Okrenuti smo naučnoistraživačkom djelovanju i sticanju najboljih praksi zato tvrdim da će ova saradnja biti od interesa za obje strane” – poručio je Kosovac, te dodao da očekuje da će dobri rezultati zajedničkih projekata studenata i radnika pošte vrlo brzo biti vidljivi.

Nadamo se da će saradnja BH Pošte i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo biti dobar primjer i drugim kompanijama i obrazovnim institucijama u stvaranju boljeg stručnog i poslovnog okruženja za buduće generacije koje moraju imati jednake mogućnosti za zapošljavanje, a najviše zbog toga kako bi se njihovo iseljavanje iz Bosne i Hercegovine zaustavilo.