Plakat
Plakat
Plakat

„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo poziva institucije, ustanove, pojedince, javne službe, vjerske i druge organizacije, te udruženja, da nam dostave prijedloge tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2021 godini.

Pored aktuelnih tema kao što su one iz oblasti nauke, kulture, obrazovanja, religije, a koje su redovno zastupljene na poštanskim markama, BH Pošta takođe želi prikazati što više raznovrsnih, lijepih i zanimljivih tema i motiva koje obuhvataju oblasti kao što su: arhitektura i spomenici, gradovi i tvrđave, etnografska baština, priroda i turizam, flora, fauna, sakralna tematika, religijska tematika, znamenite ličnosti, muzika, književnost, film, likovna umjetnost, nauka, dječiji svijet, međunarodni i svjetski dani.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 31.07.2020. godine, na adresu: „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem e-mail: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva, koji do navedenog roka budu dostavljeni putem pošte ili e-mail-a, izvršiće Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Za predložene teme i motive predlagači bi trebalo da posjeduju adekvatnu dokumentaciju koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti kao podloga za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (definisane navedenim Pravilnikom), neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije kontaktirati na telefone: (033)252-707, 252-708, ili putem e-mail: philately@posta.ba.

Podsjećamo, s ciljem da se obilježe značajni događaji u zemlji i svijetu, afirmišu kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine, odnosno, da se obillježe značajni jubileji (25, 50, 75, 100, 125, 150 i više godina) i datumi iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnost, kao i značajne sportske i druge manifestacije, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, svake godine, pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka, koji se donosi, unaprijed, za svaku godinu.