Predloži Temu
Predloži Temu
Predloži Temu

S ciljem da se obilježe značajni događaji u zemlji i svijetu, afirmišu kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine, odnosno da se obillježe značajni jubileji (25, 50, 75, 100, 125, 150 i više godina) i datumi iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnost, kao i značajne sportske i druge manifestacije, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, svake godine, pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka, koji se donosi, unaprijed za svaku godinu.

Pored ovih tema, koje su redovno zastupljene na poštanskim markama ”JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo također želi prikazati što više raznovrsnih, lijepih i zanimljivih tema i motiva koje obuhvataju područja kao što su: arhitektura i spomenici, gradovi i tvrđave, etnografska baština, priroda i turizam, flora, fauna, sakralna tematika, religijska tematika, znamenite ličnosti, muzika, književnost, film, likovna umjetnost, nauka, dječiji svijet, međunarodni i svjetski dani.

S tim u vezi, „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo poziva institucije i ustanove, kao i pojedince s područja nauke, kulture, obrazovanja, javnih službi, vjerske i druge organizacije te udruženja, da dostave prijedloge tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2024 godini.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 31.07.2023. godine, na adresu:„JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Za predložene teme i motive predlagači treba da posjeduju adekvatnu dokumentaciju, koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti kao podloga za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (definisane navedenim Pravilnikom), neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona broj: (033) 252-707, 252-708 ili putem e-maila: philately@posta.ba.