Baner Markice

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, svake godine, pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Program izdavanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka, koji se donosi, unaprijed, za svaku godinu.

Program izdavanja poštanskih maraka “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo ima za cilj temama i motivima obilježiti značajne događaje u zemlji i svijetu, afirmisati kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine, odnosno, obilježiti jubileje i datume iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnost, kao i značajne sportske i druge manifestacije.

BH Pošta zato poziva sve zainteresovane da svojim prijedlozima daju svoj doprinos u očuvanju kulturnog, historijskog i prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine, a koji bi bili zastupljeni na prigodnim i redovnim poštanskim markama u 2019. godini.

Prijedlozi se dostavljaju, najkasnije do 31.07.2018. godine, na adresu: JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili na mail: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva, koje do navedenog roka budu dostavljene putem pošte ili maila, izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (kriteriji za prihvatanje prijedloga su: historijski, kulturni ili znanstveni značaj, aktuelnost događaja, osobitost ili rijetkost pojave, autohtonost, zanimljivost ili važnost za opći interes) definisane navedenim Pravilnikom, neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na 033 252 707, 252 708, na fax: 033 252 702 ili na e-mail: philately@posta.ba.