Marke Za Anketu
Marke Za Anketu
Marke Za Anketu

S ciljem da se obilježe značajni događaji u zemlji i svijetu, afirmišu kulturne i prirodne vrijednosti Bosne i Hercegovine, odnosno, da se obillježe značajni jubileji (25, 50, 75, 100, 125, 150 i više godina) i datumi iz nacionalne ili svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnosti, kao i značajne sportske i druge manifestacije, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, svake godine, pokreće aktivnosti na prikupljanju prijedloga tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka, koji se donosi, unaprijed, za svaku godinu.

Pored ovih tema koje su redovno zastupljene na poštanskim markama, BH Pošta takođe želi prikazati što više raznovrsnih, lijepih i zanimljivih tema i motiva koje obuhvataju područja kao što su: arhitektura i spomenici, gradovi i tvrđave, etnografska baština, priroda i turizam, flora, fauna, sakralna tematika, religijska tematika, znamenite ličnosti, muzika, književnost, film, likovna umjetnost, nauka, dječiji svijet, međunarodni i svjetski dani.

S tim u vezi, „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo poziva institucije i ustanove, kao i pojedince, s područja nauke, kulture, obrazovanja, javnih službi, vjerske i druge organizacije, te udruženja, da dostave prijedloge tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2025 godini.

Prijedlozi se mogu dostaviti najkasnije do 31.07.2024. godine, na adresu: „JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo ili putem e-maila: philately@posta.ba.

Izbor tema i motiva izvršit će Stručna komisija na osnovu kriterija za izdavanje poštanskih maraka i vrijednosnica koji su definisani Pravilnikom o poštanskim markama i vrijednosnicama “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Za predložene teme i motive predlagači treba da posjeduju adekvatnu dokumentaciju koja je dokaz vjerodostojnosti predloženog, te materijale za motiv koji će poslužiti za idejno likovno rješenje dizajna poštanske marke.

Neblagovremeni prijedlozi, kao i oni koji ne zadovolje formalne uslove i kriterije (definisane navedenim Pravilnikom), neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona broj: (033) 252-707, 252-708, ili putem e-maila: philately@posta.ba.