Prim01

Račune za gas dostavljat će poštari

U cilju dosljedne primjene Zakona o poštama BiH i Zakona o poštanskom prometu FBiH, Mensud Bašić, generalni direktor JP BH Pošta, i Salih Selmanović, generalni direktor KJKP Sarajevogas, u srijedu, 02. juna, potpisali su Ugovor o javnoj nabavci usluga preuzimanja i dostave računa individualnim kupcima.

Navedenim ugovorom BH Pošta je preuzela obavezu distribucije računa svim korisnicima usluga koje pruža Sarajevogas na području Sarajevskog kantona u roku od tri dana.
Na ovaj način Sarajevogas je omogućio svim svojim korisnicima da blagovremeno dobiju svoje račune na kućnu adresu, čime se, ujedno, pospješuje kvalitet dostave i naplate.
Ovim ugovorom Sarajevogas se pridružuje skupini javnih preduzeća koja poštuju navedene zakone, kojima se računi za režije, drugi računi, finansijski i drugi izvještaji smatraju pismonosnim pošiljkama i imaju tretman rezervirane poštanske usluge.
Zahvaljujući naporima menadžmenta BH Pošte i Sarajevogasa te resornih ministarstava Federacije BiH i Kantona Sarajevo, prihvaćena su najpovoljnija rješenja koja će biti od koristi, ne samo ovim kompanijama, nego i  korisnicima krajnjih usluga.
Za očekivati je da će se u Federaciji BiH uskoro poslovanje svih državnih preduzeća, ali i ostalih privrednih subjekata, prilagoditi Zakonu, kao što je to učinio i KJKP Sarajevogas.
Mensud Bašić, generalni direktor BH Pošte, zahvalio je na razumijevanju rukovodstva Sarajevogasa, naglasivši da i BH Pošta i Sarajevogas, kao javna preduzeća, imaju samo jedan cilj – kvalitetna usluga svim građanima i zakonito poslovanje.  – Nadam se da će ovaj potez Sarajevogasa poslužiti kao urnek i drugim javnim preduzećima i privrednim subjektima! – rekao je Bašić.

– Pošta je temelj identifikacije svake države i  jedan od njenih pet glavnih stubova. Drago mi je da sa vama potpisujemo ovaj ugovor, koji je rezultat korektnih odnosa i poštenih razgovora naših kompanija. Ovim putem Sarajevogas trajno i sistemski  je riješio pitanje dostave računa te ostvario uticaj na kvalitetniju naplatu!  – rekao je Salih Selmanović, generalni direkor Sarajevogasa.