MoneyGram 1
MoneyGram 1
MoneyGram 1

Poštovani korisnici,

obavještavamo vas da je došlo do privremenog prekida pružanja usluge MoneyGram na šalterima BH Pošte, a u skladu sa informacijom koju smo dobili od SberBank BH dd Sarajevo kao našeg Zastupnika za pružanje ove usluge.

U skladu sa trenutnim statusnim promjenama, SberBank BH dd Sarajevo radi na otklanjanju prekida pružanja usluge MoneyGram, te ćemo vas blagovremeno informisati o ponovnom uspostavljanju ove usluge na šalterima pošta.