Obavještavamo korisnike da je pošta 71165 Sarajevo u ulici Trg grada Prato 10 od 20.07.2020. godine počela raditi s korisnicima usluga (prijem uplata i isplata, kao i prijem poštanskih pošiljaka), u korigovanom radnom vremenu od 08:00 do 15:00 sati (ponedjeljak-subota). Podsjećamo, da je pošta prvo bila potpuno zatvorena iz epidemioloških razloga, zatim je vršila prijem i dostavu pošiljaka, te je sada ponovo uspostavljen rad sa krosnicima, u izmijenjenom radnom vremenu.

Pošta 71142 Sarajevo u ulici Mustafe Dovadžije 17 još je privremeno zatvorena iz epidemioloških razloga, a o njenom ponovnom otvaranju korisnici će biti naknadno obaviješteni.

Za više informacija možete koristiti našu poštansku mrežu na kojoj su svakodnevno ažurirani podaci o zatvorenim poštanskim jedinicama, te o eventualnim izmjenama radnih vremena: