19Personalizirana Marka 2019
19Personalizirana Marka 2019 19slika4 19slika2 19slika1

U galeriji “Ami” u Privrednom centru “Skenderija” u Sarajevu održana je svečana promocija personalizirane poštanske marke pod nazivom “70 godina organizovanog filatelističkog pokreta u Bosni i Hercegovini”, koju je izdalo “Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo.

Marka je izdata na prijedlog Udruženja filatelista i numizmatičara Kantona Sarajevo koje, zajedno sa BH Poštom, aktivno radi na razvoju i očuvanju filatelije u BiH. Autor marke je Tamer Lučarević, dizajner BH Pošte, a kompletan tiraž isporučen je naručiocu odnosno Udruženju filatelista i numizmatičara KS. Marka je izdata u tiražu od 600 primjeraka, sa nominalnom vrijednošću od 0,90 KM.

– Veliko mi je zadovoljstvo što smo na ovaj način obilježili 70. godišnjicu organiziranog filatelističkog pokreta u BiH. Marka svjedoči o nastanku i razvoju filatelije na ovim prostorima. Filatelija je nastajala u teškim vremenima, prolazila turobne periode, ali je ipak opstala. Mi, ljubitelji poštanskih maraka, imamo zadatak da u vremenu modernih tehnologija sačuvamo filateliju i tu ljubav prenesemo na mlađe članove – kazao je predsjednik Udruženja filatelista i numizmatičara KS Kemal Taljanović.

Na promociji nove marke izneseni su i zanimljivi podaci o nastanku filatelističkog pokreta na bosanskohercegovačkim prostorima. Naime, u maju 1949. godine osnovan je Savez filatelista BiH. U ranijem historijskom periodu, tačnije za vrijeme Kraljevine Jugoslavije filatelija nije imala masovni karakter, već je skupljanje maraka bilo razonoda pojedinaca.

Vremenom je rastao broj ljubitelja filatelije što je rezultiralo osnivanjem saveza filatelista širom države. Filatelija u BiH ima svoj kontinuitet i neprekinutu tradiciju koju će, kako je istaknuto na promociji, naslijediti mlađe generacije i na taj način sačuvati filatelistički pokret u našoj zemlji.