1
1
2
3
1 2 3

Imamo izuzetno zadovoljstvo da sa dragim prijateljima iz Sarajevske filharmonije podijelimo lijepe osjećaje jer smo, na nama svojstven način, izdavanjem poštanske marke „100 godina Sarajevske filharmonije“, dali doprinos obilježavanju ovog značajnog jubileja.

Dileme oko izdavanje ove prigodne poštanske marke ni za trenutak nije bilo. U saradnji sa Sarajevskom filharmonijom, prije svega njenim prvim čovjekom, direktorom gosp. Vedranom Tuceom, uvaženim profesorom sa Akademije likovnih umjetnosti gosp. Bojanom Hadžihalilovićem i Agencijom Fabrika, koja je autor idejnog rješenja, BH Pošta je izdala prigodnu poštansku marku sa motivom “100 godina Sarajevske filharmonije“ i ista je odštampana u tiražu od 10.000 primjeraka, sa nominalnom vrijednošću od 1,70 KM.

– Izdavanjem ove poštanske marke željeli smo dati svoj doprinos i budućim generacijama ostaviti još jedan dokaz o historijskoj važnosti Sarajevske filharmonije i njenom krucijalnom značaju za sarajevsku i bosanskohercegovačku kulturu i umjetnost- istakao je direktor Službe marketinga BH Pošte Edis Đerzić na promociji poštanske marke.

Izdavanje poštanske marke sa motivom “100 godina Sarajevske filharmonije” ima i internacionalni značaj, jer svaka ova marka je i filatelistički ambasador Bosne i Hercegovine koji putuje i pažljivo se čuva širom planete.

– Činjenicu da će i ova marka proputovati cijeli svijet, garantuje preko 140 godina duga bosanskohercegovačka filatelistička tradicija. Poštanske marke predstavljaju jedan od najprepoznatljivijih vizualnih simbola i reprezenata nacionalne kulture, tradicije, prirodne i historijske baštine, običaja, važnih jubileja, ličnosti itd- rekao je direktor Đerzić.

Poštanske marke imaju svoju finansijsku vrijednost i koriste se kao sredstvo plaćanja usluge prijenosa pisama, ali njihovu pravu ljepotu otkrivamo u svijetu filatelije.

Bosna i Hercegovina je članica Svjetskog poštanskog saveza i mi ćemo putem ove svjetske krovne organizacije poštanskih operatora, poštansku marku “100 godina Sarajevske filharmonije” poslati u svaku od 192 članice.

Poštanske marke imaju i svojevrstan status nacionalnog blaga i svaki primjerak se čuva u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine.

Na kraju još jednom, našim prijateljima iz Sarajevske filharmonije čestitamo jubilej i želimo puno uspjeha u daljnjem radu, uz poruku da u BH Pošti imaju prijatelja kao kompaniji koja svake godine kroz različite projekte daje podršku kulturi i značajnim jubilejima, te brojnim umjetničkim i muzičkim manifestacijama.