Japan Egipat 2
Japan Egipat 2
Japan Egipat 2

Ovlašteni poštanski operater Japana obavijestio nas je o zabrani otpreme vatrenog oružja i njihovih dijelova i komponenti, municije, narkotika, droga, psihotropskih materija i slično u svim vrstama poštanskih pošiljaka koje glase za Japan.

Pošta Egipta dostavila nam je proširenu listu predmeta zabranjenih za otpremu u svim vrstama međunarodnih poštanskih pošiljka koje glase za Egipat:
-Žive pčele i med;
-Predmeti nepristojnog i nemoralnog karaktera;
-Ručni satovi koji sadrže kameru;
-Olovke koje sadrže kameru;
-Satovi budilice koji sadrže kameru;
-Čekovi (uključujući putničke čekove);
-Bankarski transferi i pripadajući dokumenti;
-Droge-narkotici, kanabis/marihuana i psihotropske supstance;
-Elektronske cigarete i njihove tečnosti;
-Sve vrste tečnosti;
-Litijum baterije;
-Vojne uniforme i vojna oprema.